Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Tegevused: Korraldav asutus
Asutuse tüüp: Valitsusasutuse hallatav asutus

Postiaadress: Lõõtsa 8 a, Tallinn 11415