MTÜ Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus

Asutuse tüüp: MTÜ, mille liikmeks on riik


* Ei kuulu valitsussektorisse