Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Tegevused: Korraldav asutus
Asutuse tüüp: Riigi asutatud või riigi osalusel asutatud sihtasutus