Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS

Põllumajandusministeeriumi hallatav asutus korraldati 1.01.2015 ümber äriühinguks.

Tegevused: Teenusepakkuja
Asutuse tüüp: Riigi osalusega äriühingud