Rail Baltic Estonia OÜ

Registrisse kantud 10.10.2014. Osaluse omandamine ja valdamine kolme Balti riigi ühisettevõttes RB Rail AS, mille ülesandeks on raudtee rajamine Tallinnast Leedu-Poola piirini.

Asutuse tüüp: Riigi osalusega äriühingud