SA Eesti Tervishoiu Pildipank

Asutatud koos SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga.

Asutuse tüüp: Riigi asutatud või riigi osalusel asutatud sihtasutus